Kalendarz szkolny

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Sikorskiego
Gimnazjum nr 2 im. Lotników Polskich
II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Świdniku

 

Organizacja roku szkolnego

L.p.

Wydarzenie

Termin

1.      

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

3 września 2018 r.

2.      

Narodowe Czytanie „Przedwiośnie

11 września 2018 r.

3.      

Sprzątanie świata

22 września 2018 r.

(za 2 listopada)

4.      

Pielgrzymka maturzystów

5.      

Spotkanie z absolwentami II LO

19września 2018 r., godz. 17.30

6.      

·         Wstępna deklaracja maturalna

·         Wstępna deklaracja wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie gimnazjalnym

·         Dostarczenie przez ucznia klasy trzeciejII LO opinii z PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się

do 30 września2018 r.

7.      

·         Wstępna deklaracja wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty

do 1 października 2018 r.

8.      

Zielona Szkoła dla klas pierwszych II LO

Wycieczki klas licealnych

24 – 25 września2018 r.

9.      

Posadzenie Dębu Pamięci – Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

do uzgodnienia ze Stowarzyszeniem

10.                        

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP 4

3 października 2018 r.

11.                        

Wymiana międzynarodowa ze szkołą w Wuppertalu

7 – 12 października 2018 r.

12.                        

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

12 października 2018 r.

13.                        

Pasowanie na przedszkolaka

17 października 2018 r.

14.                        

Realizacja projektu AIESEC w II LO i SP4

 22 – 26 października 2018 r.

15.                        

Obchody Święta Niepodległości SP 4, G 2, II LO

9 listopada 2018 r.

16.                        

Ślubowanie klas pierwszych II LO

17.                        

Spotkanie z autorem książek dla dzieci SP4

grudzień 2018 r.

18.                        

Spotkanie świąteczne przed świętami Bożego Narodzenia

21 grudnia 2018 r.

19.                        

Zimowa przerwa świąteczna

24 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r.

20.                        

Zabawa choinkowa SP 4 klasy 1 – 3 + bal promocyjny

30 stycznia 2019 r.

21.                        

Zabawa choinkowa SP 4 klasy 4 – 8

31 stycznia 2019 r.

22.                        

Ostateczna deklaracja maturalna

do 7 lutego 2019 r.

23.                        

Studniówka

9 lutego 2019 r.

24.                        

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019 r.

25.                        

Obchody Dnia Patrona II LO

XXII Wojewódzki Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

8 marca 2019 r. (piątek)

26.                        

Termin rekolekcji

marzec 2019 r.

27.                        

Primaaprilisowe przebieranki

1 kwietnia 2019 r.

28.                        

Święto wiosny – happening ekologiczny SP4

4 kwietnia 2019 r.

29.                        

Egzamin gimnazjalny

10 – 12 kwietnia 2019 r.

30.                        

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

31.                        

Spotkanie świąteczne przed świętami Wielkanocnymi

17 kwietnia 2019 r.

dla SP4: 12 kwietnia 2019 r.

32.                        

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

33.                        

Dzień otwartych drzwi II LO

25 kwietnia (czwartek)

(17.04 kończy się egzamin gimnazjalny, do 23.04 – przerwa świąteczna)

34.                        

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2019 r.

35.                        

Egzamin maturalny

od 6 do 22 maja 2019 r.

36.                        

Wycieczka Śladami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

maj lub czerwiec 2019 r.

37.                        

Obchody Święta Szkoły SP 4

24 maja 2019 r.

38.                        

Turniej sportowy klas 1 – 3 SP 4

7 czerwca 2019 r.

39.                        

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21 czerwca 2019 r.

 

 

 

Inne terminy

1.

Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych

1 maja 2019 r.,

3 maja 2019 r.,

20 czerwca 2019 r. (Boże Ciało)

2.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów

2 listopada 2018 r. (odpracowany 22 września)

2 maja 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP4

15,16,17 kwietnia 2019 r.

3.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów II LO

6, 7, 8 maja 2019 r.

 

 

Spotkania z rodzicami uczniówSP4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy miesięcznych spotkań nauczycieli z rodzicami

18.09.2018 r.

 

 – I spotkanie rodziców z wychowawcami klas (wybór klasowych Rad Rodziców, poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych, zasadach oceniania zachowania, informacja o wychowaniu do życia w rodzinie, zapoznanie z regulaminem konkursów Lubelskiego Kuratora Oświaty, zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły); w klasach ósmych: procedury egzaminu ósmoklasisty i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

13.11.2018 r.

– II spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi

4.12.2018 r.

– III spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi; poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach

15.01.2019 r.

 – IV spotkanie z wychowawcami i nauczycielami, podsumowanie I semestru

26.03.2019 r.

– V spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi;

14.05.2019 r.

–  VI  spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych

 

 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych