Kadra

Wychowawcy grupa I:
Pani Violetta Ślepaczuk
Pani Dagmara Efir

Wychowawcy grupa II:
Pani Karolina Misiak
Pani Edyta Wisowata

Wychowawca grupa III:
Pani Kamila Król

Wychowawca grupa 0a
Pani Agata Gburczyk

Wychowawca grupa 0b
Pani Monika Dziewa

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych