Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

1 lutego 2017 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy naszą szkołą a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Na mocy tej umowy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdniku uczestniczą w projekcie "Biochemia i fizjologia - odkrywamy tajemnice człowieka". Jest to projekt realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Uniwersytet Młodego Odkrywcy". Dzięki zakwalifikowaniu przez Uniwersytet Medyczny naszej szkoły do udziału w projekcie, nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych na uczelni prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej i w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka UM w Lublinie - a oto tematyka zajęć:
  • Biochemia w każdym z nas? Ależ tak!
  • Jak określić moc kwasu i zasady? Czy każdy kwas musi być kwaśny?
  • Magiczne doświadczenia, niezapomniana przygoda naukowa.
  • Pracowite serce.
  • Oczom nie wierzę!
Realizacja projektu trwa od lutego do czerwca 2017 r.
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska