Tradycje szkoły

Każda szkoła tworzy własne tradycje. W Szkole Podstawowej Nr 4 ze szczególną dbałością obchodzone są święta narodowe i religijne. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują okolicznościowe gazetki, inscenizacje z okazji: Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Papieskiego, Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Nacechowane są one powagą i szacunkiem dla historii i religii naszego kraju.

Corocznie w miesiącu maju uroczyście obchodzimy Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji organizowane są konkursy, w których dzieci bardzo chętnie i licznie biorą udział. Prezentowane są osiągnięcia laureatów i wręczane nagrody. Dzięki tym działaniom nasi uczniowie coraz lepiej poznają najważniejsze fakty z życia gen. Władysława Sikorskiego.

W Szkole Podstawowej Nr 4 już od 9 lat odbywa się Powiatowy Konkurs Ortograficzny Klas III. Jego celem jest wyrabianie wśród najmłodszych dzieci nawyków poprawnego pisania, stosowania poznanych reguł ortograficznych i zachęcanie do systematycznej pracy nad ortografią. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i ogromną popularnością. Rokrocznie bierze w nim udział ponad 40 dzieci ze wszystkich szkół powiatu świdnickiego, walcząc o tytuł Mistrza Ortografii i łamiąc pióra na trudnych wyrazach. Laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego otrzymuje puchar Mistrza Ortografii. Najlepszym w tej dziedzinie jury przyznaje nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy tego konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. W roku szkolnym 2011/2012 Mistrzem Ortografii został nasz uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4.

Kolejną tradycją jest dbałość o środowisko naturalne. Do kalendarza imprez szkolnych weszło szereg akcji, tj. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Zielone Dni Świdnika, w których nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą. W ramach projektu Wyjaśnianie świata przyrody prowadzone były zajęcia, które nie tylko umożliwiły poznawanie otaczającego świata, ale również zachęciły dzieci do dbania o środowisko.

Od sześciu lat w naszej szkole organizowane są przeglądy "Dziecięce Muzykowanie". Mają one na celu prezentację dzieci, które uczą się gry na instrumencie w Szkole Muzycznej, Ognisku Muzycznym lub same zgłębiają wiedzę i umiejętności muzyczne. Uczniowie prezentują kolędy, utwory klasyczne i nowoczesne. Przegląd ten to wspaniała okazja do propagowania kultury muzycznej, rozwijania zainteresowań dzieci, poznania ciekawych instrumentów, uwrażliwiania na piękno muzyki. Cyklicznie organizowane są koncerty muzyki poważnej w wykonaniu artystów Filharmonii Łódzkiej.

Organizujemy wycieczki przedmiotowe i tematyczne. Odwiedzamy miasta naszego regionu. Wyjeżdżamy do Lublina, Zamościa, Chełma. Poznajemy miasta związane z historią Polski Warszawa, Kraków. Wyruszamy na Roztocze, w Pieniny, Góry Świętokrzyskie, Tatry. Uczniowie uczestniczą w zielonych szkołach.

Staramy się uczyć nasze dzieci wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Uczestniczymy w akcjach: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pomagamy dzieciom z Białorusi oraz domów dziecka. Uczniowie, rodzice i nauczyciele przynoszą plastikowe korki, które dostarczamy do Hospicjum Małego Księcia.

Czas karnawału sprzyja hucznym zabawom i uciechom. W tym to właśnie okresie, w naszej szkole organizowane są tematyczne bale dla dzieci ze świdnickich przedszkoli, np. Bałwankowy bal, Koci bal. Od kilku już lat zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, które w przyszłości rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Uczestnicy zabawy prezentują się w specjalnie zaprojektowanych, oryginalnych strojach. Konkursom i atrakcjom nie ma końca.

Dużą rolę w środowisku szkoły spełnia Samorząd Uczniowski, który organizuje nie tylko akcje charytatywne, ekologiczne, ale także Dzień Bereta, Krawata, Korali, Czekolady itp. oraz konkursy wiedzy, imprezy okolicznościowe, dyskoteki dla uczniów.

W tradycji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdniku w roku szkolnym 2005/2006 pojawiły się obchody Święta Szkoły w postaci Festynu Rodzinnego. Pomysł zrodził się dzięki współpracy Rady Rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4. Wspólnie wypracowaliśmy tę formę integracji środowiska rodzinnego i szkolnego. Każdego roku wybieramy inną tematykę spotkania oraz dostosowujemy odpowiednie stroje dla nauczyciel.

Pierwsze obchody Święta Szkoły odbyły się 20.05.2006r. Poprzedzone były kolorowym pochodem i prezentacją szkoły na placu przed budynkiem Urzędu Miasta. Festyn uświetnili: Straż Pożarna, Policja, Szwadron Ułanów RP, Straż Miejska.

Drugi festyn odbył się 02.06.2007r. pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom. Atrakcją festynu były: quizy przedmiotowe, zawody rekreacyjno sportowe, kiermasze, pokazy służb mundurowych, prezentacja osiągnięć szkoły.

Trzeci festyn miał miejsce 17.05.2008r. Do głównych atrakcji należy zaliczyć: spotkania z ciekawymi ludźmi, występy muzyczne i teatralne, zawody sportowe, quizy, konkursy, kiermasze, malowanie na szkle i na twarzy, orgiami, pokaz mody szkolnej, zabawy dla najmłodszych.

Kolejne Święto Szkoły przypadło 16.05.2009r. i przebiegało pod hasłem Zdrowy styl życia. W programie znalazły się: profilaktyka cukrzycy u dzieci, pokazy pszczelarstwa, propagowanie zdrowego stylu życia, porady kosmetyczne, spotkania z policjantami pododdziału antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, występy Zespołu Tańca Ludowego Leszczyniacy, zawody sportowe, gry, zabawy, turnieje, quizy.

W maju 2010r. motywem przewodnim festynu był Świat bajek. Wśród zaproszonych gości była pani Ewa Pyczek, autorka książek dla dzieci. Odbyły się inscenizacje teatralne, plenerowe akcje plastyczne, występy chóru i zespołów wokalnych, kiermasz książek, wystawy i aukcje plastyczne, zabawy ze szczudlarzem, warsztaty cyrkowe, pokazy eksperymentów chemicznych, pokaz baniek mydlanych

Kolejny festyn o tematyce turystycznej odbył się w maju 2011r. Wśród atrakcji znalazły się: przedstawienie profilaktyczne o bezpieczeństwie pt. Kicia i Rufi w wykonaniu dzieci ze świetlicy szkolnej, kiermasz przewodników turystycznych, zabawa w kapsle, konkursy, pokaz mody turystycznej, prezentacja piosenki turystycznej oraz gry, konkursy, turnieje itd.

Festyn Rodzinny to wyczekiwany przez uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców czas radosnej zabawy i rodzinnego spędzania sobotniego majowego przedpołudnia. Rodzice chętnie współpracują w przygotowaniu tej imprezy z nauczycielami, poszukują sponsorów, pomagają przy stoiskach z atrakcjami. Święto Szkoły przyczynia się do integracji naszego środowiska szkolnego i lokalnego.

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska