"Klub National Geographic Odkrywca"

Dołączyliśmy do Klubu National Geographic Odkrywca, by zachęcać dzieci i młodzież z klas 4 - 6 do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Wprowadzona przez twórców projektu formuła grywalizacji* mobilizuje uczestników do systematycznej pracy, zwiększa ich zaangażowanie w naukę oraz rozbudza ciekawość. Klub National Geographic Odkrywca wykorzystuje jako pomoc dydaktyczną dwujęzyczny magazyn, w którym znajdują się artykuły dotyczące przyrody, języka polskiego, historii oraz języka angielskiego.

*grywalizacja (lub gamifikacja) - wykorzystanie metod znanych z gier komputerowych i planszowych w sytuacjach niebędących grami. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, pozytywnej rywalizacji oraz pracy zespołowej.

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska