Projekt "Mleko w szkole"

Nasza szkoła uczestniczy w programie Agencji Rynku Rolnego "Mleko w szkole", którego celem jest kształtowanie wœród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu uczniowie naszej szkoły systematycznie, przez cały rok szkolny, spożywajš mleko.

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska