Historia szkoły

Letniskowa i uzdrowiskowa wieś Adampol oraz osiedle pracownicze WSK otrzymało w 1954 roku status miasta Świdnik liczącego wtedy około 7 tysięcy mieszkańców. Możliwość pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego sprawiała, że do Świdnika przyjeżdżało coraz więcej ludzi. W roku 1960 liczba mieszkańców wynosiła 11 tyś., zaś w 1970 już 20 tyś.. W związku z tym miasto rozwijało się bardzo szybko, powstawały nowe osiedla. Także Adampol był coraz bardziej intensywnie zabudowywany. Wraz z przestrzennym rozwojem oddawano do użytku kolejne instytucje: szkoły, przychodnie, szpital, kino. W tym czasie działały w mieście trzy szkoły podstawowe. Warunki nauczania były bardzo trudne, uczniowie uczyli się w ponad 40 osobowych klasach w systemie wielozmianowym. Na nową szkołę czekano ponad 10 lat. To właśnie na osiedlu Adampol jesienią 1977 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły.

Przez pierwsze dwa lata prace posuwały się bardzo mozolnie. Widoczne były jedynie głębokie wykopy, wysypiska ziemi i zgromadzone materiały budowlane. Roboty nabrały tempa dopiero w 1980 roku, kiedy zaoferowała swą pomoc Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Dużo pracy w powstanie placówki włożyli sami mieszkańcy miasta, a w szczególności osiedla Adampol. Została wyznaczona Dyrekcja Szkoły w składzie: Augustyn Górka - dyrektor, Wanda Kozak i Małgorzata Pawlak - wicedyrektorzy. Kompleks budynków szkolnych i przedszkolnych zajmował powierzchnię 6,5 tyś. m2 i rozpoczęło w nim naukę 949 uczniów w dwóch oddziałach przedszkolnych i klasach od zerowych do ósmych.

1 września 1982 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny 1982/1983 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdniku. W uroczystej akademii uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście.

Pierwsze lata był ważnym etapem w rozwoju szkoły. Wtedy zaczęły się kształtować pierwsze kółka zainteresowań, imprezy sportowe, rajdy, prelekcje i imprezy rozrywkowe dla dzieci. Szkołę odwiedzały zespoły teatralne i muzyczne. Pamiętano o ważniejszych świętach narodowych i z tej okazji pod czujnym okiem nauczycieli organizowano akademie. Już wtedy uczniowie odnosili pierwsze sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim.

Ważnym wydarzeniem dla szkoły było wyznaczenie jej na gospodarza Centralnych uroczystości inaugurujących rozpoczęcie roku szkolnego1985/86 szkół świdnickich oraz 7 października 1989 roku wojewódzkiej inauguracji Sportowego Roku Szkolnego.

28 maja 1988 r. nastąpił jeden z najważniejszych momentów w historii szkoły - dzień nadania szkole imienia Generała Władysława Sikorskiego. O wyborze patrona zdecydował zorganizowany przez samorząd uczniowski plebiscyt. Przez dwa lata skrupulatnie gromadzono wszelkie dane, pamiątki, fotografie i wspomnienia o Sikorskim. W ten sposób w szkole powstały kąciki pamięci, albumy i gazetki popularyzujące sylwetkę patrona. Podczas uroczystości, dokonano także odsłonięcia popiersia generała oraz wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Na tę szczególną uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Przyjechały delegacje szkół noszących imię generała m. in. z Dęblina i Hyżnego. Przybyli również kombatanci walczący niegdyś w armii dowodzonej przez gen. Sikorskiego.

Równie starannie została przygotowana II rocznica nadania szkole imienia, która odbyła się 18 maja 1990 r. W tym dniu w kaplicy p.w. św. Józefa w Świdniku nastąpiło uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły. Ważnym punktem obchodów stało się uroczyste odsłonięcie orła w koronie umieszczonego na frontonie szkoły. Zaproszeni goście mogli również obejrzeć przygotowaną przez młodzież starszych klas wystawę poświęconą patronowi - Władysławowi Sikorskiemu. Uroczystość zakończono specjalnie na tę okazję przygotowanym montażem poetycko - muzycznym.

W 1992 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. W konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie uzyskał największą ilość głosów i został dyrektorem mgr Ryszard Borowiec. Z jego inicjatywy rok później powstało w naszej placówce II Liceum Ogólnokształcące. 1 września 1993 r. szkoła uzyskała status Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku. W tym czasie do Szkoły Podstawowej Nr 4 uczęszczało 780 uczniów, a zajęcia lekcyjne kończyły się o godz. 13.00 co było ewenementem wśród przepełnionych świdnickich podstawówek. Połączenie obu szkół w jedną integralną placówkę, z jedną dyrekcją i administracją pozwoliło na bardziej racjonalne wykorzystanie dużego budynku i bazy lokalowej. Znacząca ilość młodzieży kończącej szkoły podstawowe otrzymała nowe możliwości nauki. 80% uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego stanowili absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 4. Również kadra pedagogiczna w większości pochodziła z naszej szkoły.

Po dziesięciu latach funkcjonowania konieczne były kompleksowe prace remontowe. W 1994 roku została zlikwidowana kotłownia węglowa, a jej miejsce zajął nowoczesny, gazowy system grzewczy. Dzięki staraniom dyrektora systematycznie odnawiano i modernizowano sale lekcyjne, świetlicę szkolną, bibliotekę szkolną, korytarze, sanitariaty. Wymieniano stare podłogi, okna i drzwi, wyciszano korytarze poprzez system zamkniętych drzwi, budynek został ocieplony i otrzymał nową elewację, wyremontowano dachy. Nie zapomniano o obiektach sportowych na terenie szkoły. Powstały nowoczesne pracownie komputerowe.

W 1999 roku reforma edukacji wkracza kolejno do wszystkich szkół polskiego systemu edukacji. Główne jej cele to: podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa poprzez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego; wyrównanie szans edukacyjnych; poprawa jakości edukacji - rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia. Dla osiągnięcia powyższych zadań zostaje zmieniona cała struktura ustroju szkolnego. Następuje podział szkół na sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum profilowane. Taki właśnie podział funkcjonuje u nas w chwili obecnej.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku wchodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Gimnazjum Nr 2 im. Lotników Polskich (od 1 września 2009 roku), Szkoła Podstawowa Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego oraz Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska