Pliki do pobrania
Potwierdzenie woli podjęcia wychowania przedszkolnego

data aktualizacji: 21 Kwietnia 2017

 Potwierdzenie woli podjęcia wychowania przedszkolnego
przez kandydatów zakwalifikowanych

do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

rodzice muszą złożyć w postaci pisemnego oświadczenia w terminie

od 24.04.2017 r. do 28.04.2017 r.

w kancelarii szkolnej

oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole, wychowania przedszkolnego.docx

Zapisz Zapisz


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

data aktualizacji: 29 Marca 2017

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Miejską Świdnik

 

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjnego

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3.04.2017 r.

 do 14.04.2017 r.

od 16.08.2017 r.

do 17.08.2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18.04.2017 r.

do  20.04.2017 r.

od 18.08.2017 r.

do 19.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.04.2017 r.

22.08.2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24.04.2017 r.

do  28.04.2017 r.

od 22.08.2017 r.

do 24.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.05.2017 r.

26.08.2017 r

 

 Wnioski będzie można pobrać w kancelarii szkolnej lub na stronie http://www.sp4swidnik.pl/ od 3 kwietnia 2017 r.


Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej do kl. 1 na rok szkolny 2017-2018

data aktualizacji: 22 Marca 2017

Serdecznie zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku do złożenia pisemnych zgłoszeń do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 w kancelarii szkolnej w godz. 730 - 1530  od 27.03.2017 r. do 03.04.2017 r.

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej do kl. 1 na rok szkolny 2017-2018.doc


Zapisz Zapisz Zapisz


wychowanie przedszkolne
Karta zapisu do swietlicy
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej i oddziałów przedzkolnych
OGŁOSZENIE!

data aktualizacji: 17 Maja 2017

od 16.05.2017 r. do 31.05.2017 r

rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku powinni złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole, niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją.

Oświadczenie można pobrać w kancelarii szkolnej lub ze strony:

oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole, wychowania przedszkolnego.docx

Zapisz Zapisz Zapisz


Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska