Dokumenty szkolne
Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej do kl. 1 na rok szkolny 2017-2018

data aktualizacji: 22 Marca 2017

Serdecznie zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku do złożenia pisemnych zgłoszeń do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 w kancelarii szkolnej w godz. 730 - 1530  od 27.03.2017 r. do 03.04.2017 r.

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej do kl. 1 na rok szkolny 2017-2018.doc


Zapisz Zapisz Zapisz


Dokumenty szkolne
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska