Kalendarz szkolny
Kalendarz szkolny 2015/2016

data aktualizacji: 08 Listopada 2015

KALENDARZ SZKOLNY 2015/2016.docx


Rok szkolny 2014/2015

data aktualizacji: 27 Września 2011

Organizacja roku szkolnego

Rodzaj imprezy
Termin
 Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2014 r.
Dostarczenie opinii z PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się
15.10.2014 r.
Termin złożenia rezygnacji z prawa zdawania egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych  do 24.11.2014 r.
Zimowa przerwa świąteczna  22.12.2014 r.
– 07.01.2015 r.
Próbny sprawdzian klas VI
 Styczeń 2015
Ferie zimowe  2.02.2015 r.
– 15.02.2015 r.
Termin rekolekcji  marzec 2015 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  2.04.2015 r.
7.04.2015 r.
Dodatkowy termin sprawdzianu dla uczniów nieobecnych na sprawdzianie kwietniowym
czerwiec 2015
 Zakończenie roku szkolnego 26.06.2015 r.
Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych 14.10.2014
1.11.2014,
11.11.2014
6.01.2015,
1.05.2015,
3.05.2015,
4.06.2015
Dodatkowe dni wolne od pracy dla wszystkich uczniów 2.01.2015 r.
5.01.2015 r.
5.06.2015 r.
Dodatkowe dni wolne od pracy dla uczniów SP4 1.04.2015 r.
Sprawdzian szóstoklasisty
1.04.2015 r.


Spotkania z rodzicami

Terminy miesięcznych spotkań nauczycieli z rodzicami

 16.09.2014  – I spotkanie rodziców z wychowawcami klas (poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych, zasadach oceniania zachowania, informacja o wychowaniu do życia w rodzinie, zapoznanie się z regulaminem konkursów Lubelskiego Kuratora Oświaty)
 4.11.2014  – II spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi
 16.12.2014  – III spotkanie rodziców z wychowawcami klas, poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 27.01.2015  – IV spotkanie rodziców z wychowawcami klas, podanie wyników klasyfikacji za I semestr
 17.03.2015  – V spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi
 19.05.2015  – VI spotkanie rodziców z wychowawcami klas, poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasachPosiedzenia Rady Pedagogicznej

 1.  Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO 27.01.2015 r.
23.06.2015 r.
 2.  Wystawianie ocen za semestr I i semestr II do 23.01.2015 r.  
do 22 .06.2015 r.
 3.  Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej  18.02.2015 r.
 24.06.2015 r.
 4.  Szkoleniowo – robocze posiedzenie Rady Pedagogicznej  wg planu nadzoru
pedagogicznego
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego Nr 4 w Świdniku

copyright Beata Zarosińska