Wydawanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty

W dniu 31 lipca 2020 roku zapraszamy, naszych Absolwentów, uczniów klas 8 na rozdanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

 

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się w holu głównym naszej szkoły, przy kąciku patronów według następującego harmonogramu:

  • godzina 9.00 uczniowie klasy 8a (numery z dziennika od 1 do 12)
  • godzina 9.30 uczniowie klasy 8a (numery z dziennika od 13 do 23)
  • godzina 10.00 uczniowie klasy 8b (numery z dziennika od 1 do 12)
  • godzina 10.30 uczniowie klasy 8b (numery z dziennika od 12 do 22)

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jednocześnie przypominamy również, że odebrane zaświadczenia (kopie) należy w terminie do 4 sierpnia 2020r., do godziny 15.00 dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

12 sierpnia 2020r. szkoły ponadpodstawowe opublikują listy osób zakwalifikowanych.

W dniach od 13 do 18 sierpnia 2020r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej i dostarczyć oryginały dokumentów (świadectwo i zaświadczenie z wynikami egzaminu, zdjęcie do legitymacji i kartę zdrowia)

19 sierpnia 2020r., o godz. 14.00 szkoły ponadpodstawowe opublikują list przyjętych do tych szkól oraz dane dotyczące wolnych miejsc.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych