Stypendium dla uzdolnionych uczniów

Drodzy Uczniowie, Absolwenci, Szanowni Rodzice,

Na sesji w dniu 09.07.2020 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.
Od 3 sierpnia 2020 r. będzie można rozpocząć składanie wniosków o stypendium do Dyrektora Szkoły. W związku z tym, że mają być opublikowane nowe druki wniosków o stypendia (do końca lipca), bardzo proszę o wstrzymanie się z uzupełnianiem jakichkolwiek druków. Po otrzymaniu właściwych wniosków, umieścimy je na stronie szkoły wraz ze wzorem właściwego wypełnienia.

Wnioski składane będą do dyrektora szkoły, a dopiero potem dyrektor – przedkłada je Burmistrzowi Miasta Świdnik. Termin składania wniosków o stypendium za rok szkolny 2019/2020, upływa w dniu 17.08.2020 r.
W załączeniu uchwała RMŚ opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Zachęcam do zapoznania się z przyjętym dokumentem.

Mirosław Król
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Świdniku

Uchwała Rady Miasta w sprawie stypendiów dla uczniów uzdolnionych

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych