Ogłoszenie

Szanowni Państwo.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r., wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa,
do 24 maja br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje nadal czasowo ograniczone.

 

Oznacza to, że w tym okresie
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku
zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Wszelkie sprawy proszę zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adresy:

baczynski2lo@onet.pl

sp4sikorski@onet.pl

sekretzso1@wp.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 751 42 47 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zajęcia opiekuńcze w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. gen Władysława Sikorskiego odbywają się od dnia 11 maja 2020 r.

Zgłoszenia dziecka na dyżur dokonuje rodzic, wysyłając wiadomość do wychowawcy, poprzez dziennik elektroniczny, na tydzień przed planowanym posłaniem dziecka do placówki.

 

Mirosław Król

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

w Świdniku

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych