Rekrutacja do szkoły i przedszkola

SZANOWNI RODZICE!

 

Bez względu na zaistniałą sytuację, informujemy, że terminarz rekrutacji

do Oddziałów Przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku

oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku

nie ulega zmianie (harmonogram jest dostępny na stronie internetowej szkoły).

 

W dniu 8 kwietnia 2020 roku, na stronie internetowej szkoły, zostanie podana
do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do przedszkola, w rekrutacji na nowy rok szkolny. Ponadto do rodziców/opiekunów prawnych zostaną wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka wygenerowane
z programu Vulcan.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres: sp4sikorski@onet.pl. Podpisane oświadczenie (załącznik na stronie internetowej w zakładce rekrutacja do przedszkola)  można wysyłać w postaci skanu lub zdjęcia.

W sytuacji braku możliwości wydrukowania i zeskanowania druku, możliwe jest potwierdzenie woli przyjęcia poprzez zawarcie takiej informacji  w mailu przesłanym do placówki z adresu wskazanego przez rodzica w aplikacji NABÓR jako adres kontaktowy.

 

Treść e-maila:

Potwierdzam, że moje dziecko ………… (imię i nazwisko) ……………… w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku, zadeklarowanego we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

Prosimy o przestrzeganie terminu składania stosownych dokumentów

w terminie od  8.04.2020r. do 15.04.2020r. godz. 15.00

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych