Konsultacje z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas 4 – 8 na konsultacje z nauczycielami w dniu 9 stycznia 2020 roku w godzinach od 17.00 do 18.30.

Wszyscy nauczyciele dyżurują w godzinach od 17.00 do 18.30

Nauczyciele nieobecni podczas konsultacji: p. Małgorzata Chmielewska – Dzierba, p. Magdalena Hajkowska, p. Elżbieta Wanarska

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych