ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W ŚWIDNIKU

8:15   – Msza św. w kościele p.w. św. Józefa w Świdniku

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej

9:30  – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

11:00  – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego klasy 1 – 3

12:00  – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego klasy 4 – 8

 

a następnie spotkania w klasach z wychowawcami wg harmonogramu

Dowóz autobusem szkolnym:

rano 7:15

po południu 13:45

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych