Zestaw podręczników do nauki religii w roku szkolnym 2019/2020

PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  

W ŚWIDNIKU

rok szkolny 2019/2020

Klasa Tytuł / autor Wydawnictwo Uwagi
Klasa 1 „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

red. ks. Piotr Goliszek

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Gaudium

podręcznik
Klasa 2 „Kochamy Pana Jezusa”

red. ks. Piotr Goliszek

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Gaudium

podręcznik
Klasa 3 „Przyjmujemy Pana Jezusa”

red. ks. Piotr Goliszek

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Gaudium

podręcznik
Klasa 4 „Jestem chrześcijaninem”

red. ks. Waldemar Janiga

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej  

Gaudium

podręcznik + ćwiczenia
Klasa 5 „Wierzę w Boga”

red. ks. Waldemar Janiga

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Gaudium

podręcznik + ćwiczenia
Klasa 6 „Wierzę w Kościół”

red. ks. Waldemar Janiga

 

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Gaudium

podręcznik + ćwiczenia
Klasa 7 „Spotykam Twoje Słowo”

red. Ks. Paweł Mąkosa

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Gaudium

podręcznik + ćwiczenia
Klasa 8 „Z Tobą idę przez życie”

red. ks. Paweł Mąkosa

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Gaudium

podręcznik + ćwiczenia

 

Podręczniki do nauki religii nie są finansowane z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Powinny być zakupione przez rodziców we własnym zakresie.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych