Organizacja w dniu 25.04.2019r. (czwartek)

Opieka w oddziałach przedszkolnych sprawowana jest bez zmian.

Zajęcia dydaktyczne w klasach 1 – 3 odbywają się według planu lekcji.

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach bez zmian, tj. 6.30 – 17.00

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane w godzinach od 11.15 do 13.00

Dowóz dzieci odbywa się bez zmian.

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych