Informacja dla rodziców 15 – 17 kwietnia

Informuję, że dni 15, 16, 17 kwietnia 2019r. są, zgodnie z kalendarzem szkoły ustalonym we wrześniu 2018r., dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
W związku z brakiem zgłoszeń ze strony rodziców dzieci do zapewnienia im zajęć opiekuńczo – wychowawczych informuję, że stołówka szkolna w tych dniach jest nieczynna. (dni te zostaną odliczone od płatności za wyżywienie w miesiącu maju na podstawie kwietniowego abonamentu.)

Marzena Szymecka

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych