Reorganizacja szatni

W trakcie ferii zimowych wykonano remont w szatni szkolnej, którą wyposażono w szafki dla uczniów szkoły podstawowej, w związku z czym nastąpiła reorganizacja przestrzeni szatni.

Szafki są przeznaczone dla uczniów klas 1 – 4 i 6 – 8. Każda szafka jest oznaczona numerem, który został przyporządkowany do uczniów.

Wychowawcy lub nauczyciele, którzy mają pierwszą godzinę z daną klasą będą odpowiedzialni za przydział szafek uczniom.

Kluczyki nie będą wydawane uczniom bez opieki nauczyciela.

Uczniowie, którzy zostaną przyprowadzeni do świetlicy proszeni są, aby zostawili swoje ubrania na wieszakach zewnętrznych do momentu spotkania z wychowawcą, który pomoże przy obsłudze szafek.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych