Dyktando rodzinne

dyktando

Termin dostarczania zgłoszeń: 31 stycznia 2019 r.
Osoba, do której należy oddać zgłoszenie: wychowawca klasy
Termin Dyktanda Rodzinnego: między 25 a 28 lutego 2019 r. w godzinach popołudniowych (16-17)

formularz.docx

Cele:

 • wzmacnianie nauki ortografii,
 • zacieśnianie więzi między rodzicem a dzieckiem,
 • doskonalenie umiejętności współpracy.

 

Zasady konkursu:

 1. W konkursie „Rodzinne dyktando” mogą brać udział rodzice ze swoimi dziećmi
  w wieku szkolnym od IV do VIII klasy. Istnieje możliwość zastąpienia rodzica innym członkiem rodziny, np. dziadkowie, rodzeństwo w wieku szkolnym lub poza szkolnym.
 2. Uczestnicy konkursu wykazują się wiedzą z zakresu ortografii i interpunkcji.
 3. Zadaniem uczestników jest napisanie dyktanda. Czas jego trwania to od 30 do 45 minut.
 4. Uczestnicy ustalają między sobą przydział zadań (jedna osoba pisze).
 5. Prace uczestników są kodowane.
 6. Dyktanda są oceniane według następujących kryteriów:
 7. każdy tandem ma na wejście 100 punktów;
 8. za każdy błąd ortograficzny odejmowane są 2 punkty, za błąd interpunkcyjny –
  1 punkt;
 9. wygrywa zespół, który popełni najmniej błędów.
 10. Prace konkursowe są sprawdzane według klucza przez nauczycieli polonistów.
 11. Konkurs kończy się rozdaniem nagród tego samego dnia.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych