PROJEKT EDUKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Temat:  POLSKA-MÓJ KRAJ, MOJA OJCZYZNA!

Miejsce projektu: Oddziały Przedszkole przy SP nr 4 w Świdniku

 Termin realizacji projektu: 01.10.2018- 31.05.2018

Koordynatorzy projektu: Edyta Wisowata, Kamila Król

Osoby realizujące projekt: Nauczycielki Oddziałów Przedszkolnych przy SP nr 4 w Świdniku.

 

CELE OGÓLNE: 

 • zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem związanym z edukacją patriotyczną;
 • rozwijanie wiedzy dzieci na temat ich ojczyzny;
 • rozwijanie zainteresowania pięknem naszej ojczyzny;
 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • budowanie tożsamości narodowej;
 • kształtowanie poczucia przynależności do Małej Ojczyzny – budowanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury materialnej i duchowej, poznawanie zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody w zakresie dostępnym najmłodszym.
 • zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z kulturą i tradycją naszego kraju;
 • rozwijanie wiedzy na temat Narodowego Święta Niepodległości;
 • przygotowanie przedszkolaków do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • pielęgnowanie tradycji narodowych;
 • wzbudzenie zainteresowania pomnikami bohaterów narodowych, miejscami pamięci narodowej, pamiątkami historycznymi znajdującymi się w najbliższej okolicy.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • zapozna się z mapą Polski, wskaże na mapie stolicę polski oraz rzeki: Wisłę i Odrę;
 • wzbogaci słownik o pojęcia patriotyczne: godło, flaga biało-czerwona, orzeł biały, barwy ojczyste, hymn;
 • zapozna się z legendą o powstaniu państwa polskiego;
 • dowie się, że „Mazurek Dąbrowskiego” jest hymnem Polski;
 • pozna wiersze i piosenki o kraju ojczystym;
 • dostrzeże piękno przyrody ojczystej oraz kultury Polski;
 • uczestniczy w zabawach integracyjnych z kolegami z innych grup;
 • wie, jak zachować się podczas uroczystości szkolnych i państwowych;
 • celebruje czas spędzony w gronie najbliższych.

 

FORMY REALIZACJI PROJEKTU:

 • kąciki patriotyczne;
 • spotkania;
 • udział w konkursach;
 • wystawy;
 • przedstawienia;

 

METODY PRACY:

 • podające;
 • aktywizujące;

 

OCZEKIWANE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU:

–   kształtowanie postawy patriotycznej i budowanie tożsamości narodowej u dzieci w wieku przedszkolnym;

-zebranie materiału edukacyjnego w postaci zdjęć i opisów realizacji;

zadań wynikających z projektu i przekazanie ich koordynatorom projektu.

– zorganizowanie wystawy prac przedstawiających dorobek artystyczny dzieci z placówki;

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń przez nauczycieli placówki;

– zainteresowanie i zaangażowanie rodziców wychowanków w działalność placówki;

– stworzenie dzieciom możliwości wykazania się w szerszym środowisku społecznym;

– promocja placówki.

 

                                                    HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Lp. ZADANIE FORMA ŚRODKI REALIZACJI TERMIN
1. ,,Kocham Cię Polsko” Zorganizowanie

pogadanki o patriotyzmie.

Zapoznanie dzieci z

symbolami narodowymi.

Przybliżenie dzieciom

ważnych dla Polski postaci

historycznych.

Stworzenie z dziećmi

kodeksu

postaw

patriotycznych

Plakaty, ilustracje, plansze edukacyjne, godło, flaga, prezentacje multimedialne, płyty CD, materiały papiernicze. PAŹDZIERNIK
2. „Grób Nieznanego Żołnierza”

 

 

 

 

,,Mazurek Dąbrowskiego”

Pielęgnowanie tradycji narodowych zwianych z „Dniem Zmarłych”. Zapalenie znicza przy grobie nieznanego żołnierza w Świdniku.

 

Wspólne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, spotkanie intergracyjne- nauka piosenek,wierszy,zabaw ludowych

Znicze

 

 

 

 

 

 

Mazurek Dąbrowskiego-nagrania CD prezentowanych utworów

LISTOPAD
3. ,,Kącik patriotyczny” Założenie kącików patriotycznych w salach przedszkolnych Godło, flaga,zdjęcia,ilustracje,

eksponaty przywiezione z równych zakątków strony

GRUDZIEŃ
4. ,,Baśnie i legendy” Zapoznanie z legendami i

baśniami związanymi z Polską.

Zapoznanie z mapą

Polski

Baśnie, legendy, wiersze, opowiadania- przegląd literatury.

Mapa Polski

STYCZEŃ
5. „Moja Mała Ojczyzna”

 

 

 

 

 

,,Biało- czerwoni”

Zorganizowanie przyjęcia w obecności Rodziców – budowanie więzi z najbliższymi, celebrowanie wspólnie spędzonych chwil.

 

Zorganizowanie przedszkolnego pokazu mody w barwach narodowych oraz związanych z polskim folklorem.

Występy dzieci, poczęstunek, wspólnie spędzony czas w gronie najbliższych.

 

 

 

Flaga, ilustracje, zdjęcia

LUTY
6. ,,Moje miasto” Poznanie historii miasta Świdnika.

Zorganizowanie wycieczki do ,,Strefy historii’’  w MOK Świdnik. Poznanie historii Miasta.

Artykuły, ilustracje, zdjęcia MARZEC
7. ,,Mały Patriota”  Zorganizowanie wewnątrz przedszkolnego konkursu recytatorski o tematyce patriotycznej. Wiersze, teksty prezentowanych utworów KWIECIEŃ
8. ,,Święto flagi” Wykonanie flagi w grupach, techniką dowolną.

Przemarsz z wykonanymi flagami ulicami miasta Świdnik.

Podsumowanie projektu.

Kartki, farby, materiały, klej, bibuła MAJ

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

 Podsumowaniem projektu będzie prezentacja multimedialna, która zostanie przedstawiona podczas Festynu Rodzinnego. Dzięki temu rodzice będą mogli zobaczyć, w jaki sposób realizowany był projekt.

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych